Golfclub de Haar

Tel. 030 677 28 60
info@gcdehaar.nl

Lid worden

Vleuten, 21 september 2017
(geldig tot 1 januari 2018)

Golfclub De Haar kent verschillende lidmaatschapsvormen. Tot 30 jaar geldt het jeugd- en jongerenlidmaatschap. Boven 30 jaar kan men lid worden door het kopen of huren van een certificaat. De prijs van een certificaat voor de huidige 9 holes baan bedraagt € 7000. Als de baan wordt uitgebreid naar 18 holes wordt de prijs € 10.000. Voor belangstellenden die kennis willen maken met de golfsport en de vereniging bestaat een proef/oefenlidmaatschap van een jaar. Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat een gesprek met de Nieuwe Leden Commissie vereist is.

Standaard lidmaatschap
Aankoop van een certificaat
Belangstellenden ouder dan 30 jaar kunnen lid worden door de aankoop van een certificaat. De huidige prijs bedraagt € 7000. Als de baan wordt uitgebreid naar 18 holes is een bijbetaling van maximaal € 3000 vereist. Eenmalig is er inschrijfgeld verschuldigd van € 750. De jaarlijkse contributie bedraagt € 1016* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage).
Huren van een certificaat
Het is ook mogelijk om een certificaat te huren in plaats van te kopen. Men betaalt in dat geval jaarlijks een opslag op de contributie ter hoogte van 6% van de waarde van het certificaat. De minimale huurtermijn is 2 jaar. Eenmalig is het inschrijfgeld van € 750 verschuldigd. De jaarlijkse contributie voor de 9 holes baan bedraagt op dit moment € 1436* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage).

Jongerenlidmaatschap
Van 25 tot 30 jaar betaalt men de volledige contributie, € 1016* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage), maar met hoeft geen certificaat te kopen of huren. Wel is eenmalig inschrijfgeld ter hoogte van € 750 verschuldigd.

Jeugdlidmaatschap
Kinderen en kleinkinderen van certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. Van jeugdleden wordt een actieve deelname aan jeugdlessen, wedstrijden en andere clubactiviteiten verwacht. Voor jeugd tot 25 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie € 220*. De bedragen worden voor 2018 bijgesteld en gedifferentieerd voor de verschillende leeftijdscategorieën (tot 12 jaar, van 12 tot 18 jaar en van 18 tot 25 jaar).

Ook jeugd wiens (groot)ouders geen lid zijn van De Haar kan een jeugdlidmaatschap aanvragen. De aannameprocedure is in dit geval uitgebreider. Deze lidmaatschappen gelden telkens voor de periode van één jaar. Contributie als hierboven.

Oefen/proeflidmaatschap
Voor belangstellenden die willen leren golfen of kennis willen maken met de vereniging bestaat de mogelijkheid om een oefen/proeflidmaatschap van een jaar aan te gaan. Inschrijfgeld is niet vereist, het kopen of huren van een certificaat evenmin. De contributie bedraagt € 1016* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage). Wil men na dit jaar lid worden dan kiest men uit één van de hierboven genoemde lidmaatschapsvormen.

*In de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in het najaar, wordt de contributie, het bar tegoed en de lustrumbijdrage vastgesteld. De NGF-bijdrage wordt bepaald door de NGF (Nederlandse Golf Federatie).

Voor vragen kunt u contact op nemen met het secretariaat via info@gcdehaar.nl of bellen naar
030-677 28 60. Wilt u liever teruggebeld worden? Vul hieronder het formulier in en wij nemen contact met u op.