Uitbreiding

Het is zover. De eerste nieuwe holes zijn open gegaan. Wij spelen voor de rest van het jaar de nieuwe lus.
Het resultaat overtreft onze verwachting. De nieuwe holes zijn schitterend. Golftechnisch zijn zij een uitdaging. Het rëlief van de fairways zorgt voor moeilijke liggingen, de centrale vijver komt veel meer in het spel, nieuwe grotere bunkers vragen om doordachte keuzes van slagen naar de green en de grotere greens met meer ondulatie bieden veel meer mogelijkheden om pinpostities te variëren. Het spel wordt interessanter en uitdagender. Met de afronding van fase 1 in ongeveer 60% van het werk gedaan. Inmiddels zijn wij begonnen met fase 2. Aan de westkant van het terrein is een begin gemaakt met de aanleg van twee nieuwe holes op het voormalige parkeerterrein van het kasteel. De nieuwe waterpartijen aan de buitenkant vormen visueel een prachtige verbinding met de grachten van Noorderpark en het kasteel. Ook het gebied van de oude holes 1, 2, 3 en 8 ligt op de schop. Op contouren van de oude holes komen straks volledig vernieuwde holes die weliswaar herinneren aan de oude situatie maar golftechnisch enorm verbeterd zijn. De Haar blijft De Haar.

Foto impressie

Klik hier voor de speelroute vanaf 4 februari 2020

Medio november 2018 werd het groene licht gegeven voor de uitbreiding van Golfclub De Haar naar 18 holes. En op 20 november 2018 is daadwerkelijk begonnen met de eerste werkzaamheden. Dit betekent overigens niet dat de baan gedurende twee jaar slecht bespeelbaar is, Integendeel. De werkzaamheden zijn zo georganiseerd dat tot eind 2019 eerst de negen nieuwe holes worden gebouwd en er dus gespeeld kan worden op de ‘oude’, licht aangepaste, negen holes.

Het jaar daarop worden de ‘oude’ negen holes volledig gerenoveerd en kan gespeeld worden op de nieuwe negen holes. Eind 2020 ligt er dan een volledig nieuwe, fantastische, 18 holes baan. De nieuwe baan is ontworpen door baanarchitect Bruno Steensels, die ook getekend heeft voor het ontwerp van de ‘International’ in Amsterdam en ‘De Goyer’ in Eemnes.

Bekijk de lay-out nieuwe baan.