Uitbreiding

Medio november 2018 werd het groene licht gegeven voor de uitbreiding van Golfclub De Haar naar 18 holes. En op 20 november 2018 is daadwerkelijk begonnen met de eerste werkzaamheden. Dit betekent overigens niet dat de baan gedurende twee jaar slecht bespeelbaar is, Integendeel. De werkzaamheden zijn zo georganiseerd dat tot eind 2019 eerst de negen nieuwe holes worden gebouwd en er dus gespeeld kan worden op de ‘oude’, licht aangepaste, negen holes.

Het jaar daarop worden de ‘oude’ negen holes volledig gerenoveerd en kan gespeeld worden op de nieuwe negen holes. Eind 2020 ligt er dan een volledig nieuwe, fantastische, 18 holes baan. De nieuwe baan is ontworpen door baanarchitect Bruno Steensels, die ook getekend heeft voor het ontwerp van de ‘International’ in Amsterdam en ‘De Goyer’ in Eemnes.

Bekijk de lay-out nieuwe baan.