Lid worden

Golfclub De Haar kent verschillende lidmaatschapsvormen. Tot 35 jaar geldt het jeugd- en jongerenlidmaatschap. Boven 35 jaar kan men lid worden door het kopen of huren van een certificaat. De prijs van een certificaat bedraagt € 10.000.  Voor belangstellenden die kennis willen maken met de golfsport en de vereniging bestaat een proef/oefenlidmaatschap van een jaar. Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat een gesprek met de Nieuwe Leden Commissie vereist is.

Aankoop van een certificaat

Belangstellenden ouder dan 35 jaar kunnen lid worden door de aankoop van een certificaat. De prijs bedraagt € 10.000.  Eenmalig is entreegeld verschuldigd van € 775. De jaarlijkse contributie bedraagt € 1413,50* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage). In het bijzonder voor jongere belangstellenden bestaat de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen voor het certificaat. Men betaalt dan een startbedrag en een jaarlijkse aflossing. Bij opzegging wordt het op dat moment gespaarde deel terugbetaald.

Huren van een certificaat

Het is ook mogelijk om een certificaat te huren in plaats van te kopen. Men betaalt in dat geval jaarlijks een opslag op de contributie ter hoogte van 6% van de waarde van het certificaat ad € 10.000. De minimale huurtermijn is 2 jaar. Eenmalig is er entreegeld van € 775 verschuldigd. De jaarlijkse contributie bedraagt op dit moment € 1413,50* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage, excl. huur certificaat).

Oefen/proeflidmaatschap

Voor belangstellenden die kennis willen maken met de vereniging of willen leren golfen bestaat de mogelijkheid om een oefen/proeflidmaatschap van een jaar aan te gaan. Het kopen of huren van een certificaat is niet vereist. De contributie bedraagt € 1.413,50* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage). Het inschrijfgeld bedraagt € 250. Wil men na dit jaar lid worden dan kiest men uit één van de hierboven genoemde lidmaatschapsvormen. Het inschrijfgeld ad € 250 wordt in mindering gebracht op het entreegeld.

Jongerenlidmaatschap

Van 25 tot 35 jaar betaalt men de volledige contributie, € 1.413,50* (incl. NGF bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage), maar men hoeft geen certificaat te kopen of huren. Wel is eenmalig entreegeld ter hoogte van € 775 verschuldigd.

Jeugdlidmaatschap

Kinderen en kleinkinderen van certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. Van jeugdleden wordt een actieve deelname aan jeugdlessen, wedstrijden en andere clubactiviteiten verwacht. Voor jeugd tot 25 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie € 334* (incl. NGF bijdrage en lustrumbijdrage) Ook jeugd wiens (groot)ouders geen lid zijn van De Haar kan een jeugdlidmaatschap aanvragen. De aannameprocedure is in dit geval uitgebreider. Deze lidmaatschappen gelden telkens voor de periode van één jaar.

Voor vragen kunt u contact op nemen met het secretariaat via
info@gcdehaar.nl of bellen naar 030-677 28 60. Wilt u liever teruggebeld worden? Vul hieronder het formulier in en wij nemen contact met u op.