Lid worden

Golfclub De Haar kent verschillende lidmaatschapsvormen.

Tot 25 jaar geldt het jeugdlidmaatschap. Boven 25 jaar geldt het gewoon lidmaatschap. Vanaf 35 jaar moet een gewoon lid in het bezit zijn van een certificaat. Dat certificaat kan worden gekocht of gehuurd. De prijs van een certificaat bedraagt € 10.000.

Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat referenten een rol spelen** en dat een gesprek met de Nieuwe Leden Commissie vereist is.

Gewoon lidmaatschap boven de 35 jaar met aankoop certificaat

Belangstellenden vanaf 35 jaar moeten als ze lid worden een certificaat kopen. De prijs van een certificaat bedraagt € 10.000. Eenmalig is € 790 inschrijfgeld verschuldigd. De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2024 € 1.460*, te vermeerderen met de NGF-bijdrage, € 180 bartegoed en € 25 lustrumbijdrage. Voor de aanschaf van een certificaat zijn verschillende betalingsregelingen mogelijk van 5 tot 10 jaar. Je betaalt dan een startbedrag en een jaarlijkse aflossing. Bij opzegging wordt de restschuld verrekend met de verkoopwaarde van het certificaat.

Gewoon lidmaatschap boven de 35 jaar met huur certificaat

Het is ook mogelijk om een certificaat te huren in plaats van te kopen. Je betaalt in dat geval de jaarlijkse contributie vermeerderd met een opslag van (op dit moment) € 600 per jaar. De minimale huurtermijn is 2 jaar. Eenmalig is inschrijfgeld van € 790 verschuldigd. De jaarlijkse contributie is gelijk aan die van certificaathouders en je bent daarnaast ook NGF-bijdrage, bartegoed en lustrumbijdrage verschuldigd.

Gewoon lidmaatschap van 25 tot 35 jaar

De volledige contributie tot 35 jaar bedraagt € 1.460* (excl. NGF-bijdrage, € 180 bartegoed en € 25 lustrumbijdrage). Tot 35 jaar hoef je geen certificaat te kopen of huren. Wel is eenmalig entreegeld verschuldigd.

Jongeren van 25 tot en met 29 jaar krijgen korting op de contributie en het entreegeld:

LeeftijdKortingContributieEntreegeld
25 jaar50%€    730,00€  395,00
26 jaar40%€    876,00€  474,00
27 jaar30%€ 1.022,00€  553,00
28 jaar20%€ 1.168,00€  632,00
29 jaar10%€ 1.314,00€  711,00

Haarvlootsparen:

GC De Haar heeft een spaarsysteem ‘Haarvlootsparen’ waaraan leden die jonger zijn dan 35 jaar kunnen deelnemen om te sparen voor aanschaf van het certificaat als ze 35 zijn. Deelnemers ontvangen van GC De Haar niet alleen rente maar ook een bonus over het gespaarde saldo bij aanschaf van een certificaat.

Jeugdlidmaatschap

Kinderen en kleinkinderen van certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. Van jeugdleden wordt een actieve deelname aan jeugdlessen, wedstrijden en andere clubactiviteiten verwacht. De jaarlijkse contributie bedraagt:

  • van 12 tot en met 17 jaar: € 350 en € 215 voor verplichte deelname aan lesprogramma
  • van 18 tot en met 24 jaar: € 565.

Ook jeugdigen van wie de (groot)ouders geen lid zijn van De Haar kunnen een jeugdlidmaatschap aanvragen. De aannameprocedure is in dat geval uitgebreider. Deze lidmaatschappen gelden telkens voor de periode van één jaar. Contributie als hierboven.

Proeflidmaatschap**

Als een belangstellende (ouder dan 25 jaar) geen leden van Golfclub De Haar kent, kan het bestuur besluiten een proeflidmaatschap van een jaar aan te bieden. Inschrijfgeld is niet vereist, het kopen of huren van een certificaat evenmin. De contributie bedraagt voor 2024 € 1460*, te vermeerderen met NGF-bijdrage, € 180 bartegoed en € 25 lustrumbijdrage.

Administratiekosten bedragen € 260.

Als het proeflidmaatschap na dat jaar tot wederzijdse tevredenheid is verlopen, kan het lidmaatschap worden omgezet in een gewoon lidmaatschap. De administratiekosten worden dan in mindering gebracht op het entreegeld.

Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat via
info@gcdehaar.nl of bellen naar 030-677 28 60. Wil je liever teruggebeld worden? Vul hieronder het formulier in, dan nemen wij contact met je op.