Lid worden

Door de grote toestroom van nieuwe leden in de afgelopen periode heeft het bestuur van Golfclub De Haar besloten in 2021 geen nieuwe leden meer te laten instromen. In 2022 zal een beperkt aantal kandidaten van de wachtlijst als nieuw lid toegelaten worden. 

Golfclub De Haar kent verschillende lidmaatschapsvormen. Tot 35 jaar geldt het jeugd- en jongerenlidmaatschap. Boven 35 jaar kan je lid worden door het kopen of huren van een certificaat. De prijs van een certificaat bedraagt € 10.000.

Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat referenten een rol spelen en dat een gesprek met de Nieuwe Leden Commissie vereist is.

Aankoop van een certificaat

Belangstellenden ouder dan 35 jaar kunnen lid worden door de aankoop van een certificaat. De prijs van een certificaat bedraagt € 10.000. Eenmalig is € 790 inschrijfgeld verschuldigd. De jaarlijkse contributie bedraagt voor 2023 € 1.415 (excl. € 23 NGF-bijdrage, € 180 bartegoed en € 25 lustrumbijdrage). Tot de leeftijd van 50 jaar bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen voor de aanschaf van het certificaat. Je betaalt dan een startbedrag en een jaarlijkse aflossing. Bij opzegging wordt het op dat moment gespaarde deel terugbetaald.

Huren van een certificaat

Het is ook mogelijk om een certificaat te huren in plaats van te kopen. Je betaalt in dat geval jaarlijks een opslag op de contributie ter hoogte van 6% van de waarde van het certificaat. De minimale huurtermijn is 2 jaar. Eenmalig is er inschrijfgeld van € 790 verschuldigd. De jaarlijkse contributie is gelijk aan die van certificaathouders en je bent daarnaast ook NGF-bijdrage, bartegoed en lustrumbijdrage verschuldigd.

Proeflidmaatschap

Voor belangstellenden die geen leden van Golfclub De Haar kennen, bestaat de mogelijkheid om een proeflidmaatschap van een jaar aan te gaan. Een proeflidmaatschap is een wederzijdse kennismakingsperiode. Inschrijfgeld is niet vereist, het kopen of huren van een certificaat evenmin. De contributie is hetzelfde als die van certificaathouders. Je bent daarnaast ook NGF-bijdrage, bartegoed en lustrumbijdrage verschuldigd. Daarbovenop komen € 260 administratiekosten. Als je na dit jaar lid wil worden, kun je uit één van de hierboven genoemde lidmaatschapsvormen kiezen. Indien het proeflidmaatschap wordt omgezet in standaardlidmaatschap, worden de administratiekosten in mindering gebracht op het  inschrijfgeld. Per jaar wordt slechts een beperkt aantal proefleden toegelaten.

Jongerenlidmaatschap

Van 25 tot 35 jaar betaal je dezelfde contributie als certificaathouders, maar je hoeft geen certificaat te kopen of huren. Wel is eenmalig inschrijfgeld ter hoogte van € 790 verschuldigd.

Jeugdlidmaatschap

Kinderen jonger dan 25 jaar en kleinkinderen van certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. We verwachten van jeugdleden dat ze actief deelnemen aan jeugdlessen, wedstrijden en andere clubactiviteiten. Voor jeugd tot 18 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie € 350, daarbij komt verplichte deelname aan het lesprogramma á € 215. Jeugd van 18 tot 25 jaar betaalt € 565 contributie.
Ook jeugd wiens (groot)ouders geen lid zijn van De Haar kan een jeugdlidmaatschap aanvragen. De aannameprocedure is in dit geval uitgebreider. Deze lidmaatschappen gelden telkens voor de periode van één jaar. Contributie als hierboven.

Voor vragen kun je contact opnemen met het secretariaat via
info@gcdehaar.nl of bellen naar 030-677 28 60. Wil je liever teruggebeld worden? Vul hieronder het formulier in, dan nemen wij contact met je op.