Lid worden

Door de grote toestroom van nieuwe leden in de afgelopen periode heeft het bestuur van Golfclub De Haar besloten in 2021 geen nieuwe leden meer te laten instromen. Wij verwachten dat in 2022 een beperkt aantal nieuwe leden toegelaten kan worden. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u zich aanmelden (zie onderaan deze pagina).

Golfclub De Haar kent verschillende lidmaatschapsvormen. Tot 35 jaar geldt het jeugd- en jongerenlidmaatschap. Boven 35 jaar kan men lid worden door het kopen of huren van een certificaat. De prijs van een certificaat bedraagt € 10.000.  Voor belangstellenden die kennis willen maken met de golfsport en de vereniging bestaat een proef/oefenlidmaatschap van een jaar. Voor alle lidmaatschapsvormen geldt dat een gesprek met de Nieuwe Leden Commissie vereist is.

Aankoop van een certificaat

Belangstellenden ouder dan 35 jaar kunnen lid worden door de aankoop van een certificaat. De prijs bedraagt
€ 10.000. Eenmalig is er inschrijfgeld verschuldigd van € 790. De jaarlijkse contributie bedraagt € 1.250 (excl. NGF-bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage). Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen voor de aanschaf van het certificaat. Men betaalt dan een startbedrag en een jaarlijkse aflossing. Bij opzegging wordt het op dat moment gespaarde deel terugbetaald.

Huren van een certificaat

Het is ook mogelijk om een certificaat te huren in plaats van te kopen. Men betaalt in dat geval jaarlijks een opslag op de contributie ter hoogte van 6% van de waarde van het certificaat. De minimale huurtermijn is 2 jaar. Eenmalig is er inschrijfgeld van € 790 verschuldigd. De jaarlijkse contributie bedraagt € 1.250* (excl. NGF-bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage).

Oefen/proeflidmaatschap

Voor belangstellenden die willen leren golfen of kennis willen maken met de vereniging bestaat de mogelijkheid om een oefen/proeflidmaatschap van een jaar aan te gaan. Inschrijfgeld is niet vereist, het kopen of huren van een certificaat evenmin. De contributie bedraagt € 1250* (excl. NGF-bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage).
Administratiekosten € 260. Wil men na dit jaar lid worden dan kiest men uit één van de hierboven genoemde lidmaatschapsvormen, indien het oefen/proeflidmaatschap wordt omgezet in standaardlidmaatschap worden de administratiekosten in mindering gebracht op de inschrijfgeld. Per jaar wordt echter slechts een beperkt aantal proefleden toegelaten.

Jongerenlidmaatschap

Van 25 tot 35 jaar betaalt men de volledige contributie, € 1.250* (excl. NGF-bijdrage, bar tegoed en lustrumbijdrage), maar men hoeft geen certificaat te kopen of huren. Wel is eenmalig inschrijfgeld ter hoogte van € 790 verschuldigd.

Jeugdlidmaatschap

Kinderen en kleinkinderen van certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. Van jeugdleden wordt een actieve deelname aan jeugdlessen, wedstrijden en andere clubactiviteiten verwacht. Voor jeugd tot 25 jaar bedraagt de jaarlijkse contributie € 320*.
De bedragen worden voor 2022 bijgesteld en gedifferentieerd voor de verschillende leeftijdscategorieën (tot 12 jaar, van 12 tot 18 jaar en van 18 tot 25 jaar).

Ook jeugd wiens (groot)ouders geen lid zijn van De Haar kan een jeugdlidmaatschap aanvragen. De aannameprocedure is in dit geval uitgebreider. Deze lidmaatschappen gelden telkens voor de periode van één jaar. Contributie als hierboven.

Voor vragen kunt u contact op nemen met het secretariaat via
info@gcdehaar.nl of bellen naar 030-677 28 60. Wilt u liever teruggebeld worden? Vul hieronder het formulier in en wij nemen contact met u op.