Plaatselijke regels

Van 1 november tot 30 april mag er weer geplaatst worden.

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoon gemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole.

Buiten de baan wordt aangegeven met witte palen of witte markeringen op bestaand hekwerk.

Hole 2:  Als de bal bij het spelen van deze hole door de “buiten de baan” grens op hole 3 terecht komt of via deze grens in de hindernis belandt, is de bal “buiten de baan”.   

De hindernis aan de linkerzijde van deze hole is een hindernis die zich uitstrekt tot het oneindige.

Hole 2 en 10: Achter de greens bevindt zich een hindernis die zich uitstrekt tot het oneindige. Een speler mag met bijtelling van één strafslag een bal droppen in de dropzone.

Hole 2 en 16:  Als de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist via de houten rand van de bunker dan mag de speler met één strafslag een bal droppen in de dropzone.

Hole 6, 7 en 11:  Als de bal via de greenzijde of de bunker in de hindernis terecht komt, mag de speler met één strafslag een bal droppen in de dropzone.

Een dropzone (zoals bedoeld in Regel 14.3) wordt aangegeven door een wit bord met de letters DZ. Droppen mag binnen 2 stoklengten vanaf dit bord.

Grond in bewerking wordt aangegeven met blauwe palen of markeringen. De speler mag dit gebied ontwijken volgens Regel 16. 1b. 

Grond in bewerking en hindernissen aangegeven met respectievelijk blauwe palen met groene kop en rode palen met groene kop zijn een verboden speelzone. Verplicht ontwijken respectievelijk volgens Regel 16.1f (zonder straf) en 17.1 e (met strafslag).

Aangepaalde bomen en jonge aanplant zijn ook een verboden speelzone. Als de bal van een speler op of tegen een dergelijke boom of (gemarkeerde) aanplant ligt dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16. 1f.

Houten beschoeiingen van hindernissen vormen de grens van de hindernis en zijn daar onderdeel van.

Straf voor overtreding van deze Plaatselijke Regels:  Strokeplay: twee strafslagen. Matchplay: verlies van hole.

Plaatselijke regel: Als wintergreens niet in gebruik zijn, moeten ze verplicht worden ontweken.

“De wintergreens (het korter gemaaide deel van de fairway rondom de winterhole met een blauwe markering) zijn, als ze niet als green in gebruik zijn, een verboden speelzone en moeten, zonder straf, verplicht ontweken worden volgens regel 16.1b. 

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: Algemene Straf volgens regel 14.7a.

Plaatselijke regel: spelen van een provisionele bal op hole 10 en hole 12 als de bal mogelijk in de rode hindernis is beland.

“Als een speler op de hieronder beschreven locaties van hole 10 en hole 12 niet weet of zijn bal in de hindernis ligt, mag de speler een provisionele bal spelen volgens regel 18.3 die hiervoor als volgt is aangepast:

Bij het spelen van een provisionele bal mag de speler gebruikmaken van de procedure van slag en afstand (zie Regel 17.1d(1)) of de hindernis recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, zijwaarts ontwijken (zie Regel 17.1d (3)).

Als de speler een provisionele bal heeft gespeeld volgens deze Plaatselijke Regel, mag hij geen ontwijkopties volgens Regel 17.1 meer gebruiken voor de oorspronkelijke bal.

Om vast te stellen wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of moet worden opgegeven zijn Regels 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve dat:

  • als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis, de speler mag kiezen:
  • om de oorspronkelijke bal te spelen zoals hij ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld; of 
  • om het spel voort te zetten met de provisionele bal, in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld,
  • als de oorspronkelijke bal niet binnen 3 minuten is gevonden (zelfs als bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis ligt), wordt de provisionele bal de bal in het spel. 

Locaties: 

Hole 10: Na de waterhindernis direct na de afslagplaats de rode hindernis aan rechterzijde van de fairway.

Hole 12: Na de waterhindernis direct na de afslagplaats de rode hindernis aan linker- en rechterzijde van de fairway.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: Algemene Straf volgens regel 14.7a.